Onze website is vernieuwd! Een nieuwe en modernere lay-out, een ander programma (WordPress i.p.v. Joomla) en gedeeltelijk een andere inhoud, onder andere nodig omdat de voormalige gemeente van Ferwert-Hallum is opgeheven in 2015.