Van eind maart tot oktober 2017 worden op Ameland samenkomsten verzorgd, Plaats van samenkomst is de Doopsgezinde kerk in Nes.

Namens de kerkenraad van Blije-Holwerd is er een commissie die de samenkomsten regelt. Contactpersonen zijn:

Secretaris:


Harm Norder, Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen

tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

commissieameland@live.nl

 

Voorzitter:


H. Feenstra, Taniastrjitte 15, 9171 MC Blije

tel: 0519-242100

Ook in 2017 gaat de commissie Ameland van de GKV. Blije-Holwerd D.V vanaf Goede vrijdag 14 April t/m Oktober 2017, zondagse samenkomsten organiseren in Nes op Ameland.

Om de samenkomsten goed voor te bereiden, ontvangt zij graag z.s.m., opgave van predikanten en broeders die hun vakantie doorbrengen op het eiland, en bereid zijn voor te gaan in de samenkomsten. Ook zij die niet met vakantie naar het eiland gaan, maar wel een zondag voor willen gaan in de samenkomsten zijn hartelijk welkom. Ook organisten, opgave wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als je als voorganger weet dat er een organist(e) is om de zang te begeleiden.

De samenkomsten worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan het Vermaningspad 10 in Nes.

Deze diensten beginnen ‘s morgens meestal om 09.00u of 11.00u, en ‘s middags 16.30u. Zie hiervoor het onderstaande rooster.

Opgave voor het hele seizoen zijn welkom bij de secr. van de cie:

H. Norder Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen, Tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

Email-adres:  commissieameland@live.nl Info; Websites gkv.nl en gkvnoordfriesland.nl

Rooster 2017:

!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!      
datum NES Voorganger NES Voorganger Bijz.Heden  
14-apr     19.00u  Br. v. Heuveln Goede Vrijdag NES
16-apr 11.00u Br. v. Heuveln 16.30u  Vervallen Pasen NES
23-apr 09.00u  Ds. Veurink 16.30u  Vervallen Meivakantie  NES
30-apr 11.00u  Vervallen 16.30u  Vervallen NES
25-mei 11.00u  Br. Feenstra 16.30u Hemelvaartsdag NES
28-mei 11.00u  Br. Norder 16.30u   Br. Norder NES
04-jun 11.00u Br. Velvis  16.30u Pinksteren  NES
 02-jul 11.00u  Br. Westerman 16.30u  Br. Westerman NES
09-jul

16-jul 

11.00u

11.00u

Br. Westerman

Br. Norder

16.30u

16.30u

 Br. Westerman

Br. Norder

Vakantie midden

Vakantie zuid 

NES

NES

23-jul  11.00u  Ds. v.d. Meer 16.30u  Ds. v.d. Meer Vakantie Noord NES
30-jul  11.00u Br. Greven  16.30u Br. Greven  NES
06-aug  11.00u Br. Greven  16.30u Br. Greven  NES
13-aug  09.00u  Br. de Visser 16.30u  Br. de Visser   NES
20-aug  11.00u  Br. Norder 16.30u  Br. Norder   NES
27-aug  09.00u 16.30u   NES
03-sep 11.00u 16.30u   NES
10-sep  09.00u 16.30u   NES
15-okt  11.00u  Br. Westerman 16.30u  Br. Westerman   NES
22-okt  11.00u Br. Norder  16.30u Br. Norder    NES
             
             
!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!      

KerkNesBinnen KerkteNes Nes2

Foto 1, 2 en 3: Doopsgezinde kerk, Vermaningspad 1, 9163 JD, Nes.