Van eind maart tot oktober 2018 worden op Ameland samenkomsten verzorgd, Plaats van samenkomst is de Doopsgezinde kerk in Nes.

Namens de kerkenraad van Blije-Holwerd is er een commissie die de samenkomsten regelt. Contactpersonen zijn:

Secretaris:


Harm Norder, Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen

tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

commissieameland@live.nl

 

Voorzitter:


H. Feenstra, Taniastrjitte 15, 9171 MC Blije

tel: 0519-242100

Ook in 2018 gaat de commissie Ameland van de GKV. Blije-Holwerd D.V vanaf 1e Paasdag 14 April t/m Oktober 2018, zondagse samenkomsten organiseren in Nes op Ameland.

Om de samenkomsten goed voor te bereiden, ontvangt zij graag z.s.m., opgave van predikanten en broeders die hun vakantie doorbrengen op het eiland, en bereid zijn voor te gaan in de samenkomsten. Ook zij die niet met vakantie naar het eiland gaan, maar wel een zondag voor willen gaan in de samenkomsten zijn hartelijk welkom. Ook organisten, opgave wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als je als voorganger weet dat er een organist(e) is om de zang te begeleiden.

Er gaat vanaf dit jaar wel het een en ander veranderen, Goede vrijdag gaat komen te vervallen, en ook voor sommigen diensten, die door tegenvallende aantallen bezoekers niet meer zijn te bekostigen, komen bij deze ook te vervallen. Het advies is dan ook om nog meer dan vorige jaren de website goed in de gaten te houden

De samenkomsten worden gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan het Vermaningspad 10 in Nes.

Deze diensten beginnen ‘s morgens meestal om 09.00u of 11.00u, en ‘s middags 16.30u. Zie hiervoor het onderstaande rooster.

Opgave voor het hele seizoen zijn welkom bij de secr. van de cie:

H. Norder Beukenlaan 81, 9741 HL Groningen, Tel: 050-8505833/ b.g.g. 06-47551244

Email-adres:  commissieameland@live.nl Info; Websites gkv.nl en gkvnoordfriesland.nl

Rooster 2017:

!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!      
datum NES Voorganger NES Voorganger Bijz.Heden  
    NES
11.00u 16.30u NES
09.00u 16.30u NES
11.00u 16.30u NES
11.00u 16.30u NES
11.00u 16.30u  NES
11.00u 16.30u NES
11.00u   16.30u NES
 

 

11.00u

11.00u

16.30u

16.30u

NES

NES

11.00u   16.30u NES
11.00u 16.30u NES
  11.00u 16.30u NES
  09.00u 16.30u   NES
  11.00u 16.30u   NES
  09.00u 16.30u   NES
11.00u 16.30u   NES
  09.00u 16.30u   NES
  11.00u 16.30u   NES
  11.00u 16.30u   NES
             
             
!!!!!!! ALLE DIENSTEN IN NES !!!!!!!!!!!!!!!      

KerkNesBinnen KerkteNes Nes2

Foto 1, 2 en 3: Doopsgezinde kerk, Vermaningspad 1, 9163 JD, Nes.