Erediensten te Blije

Diensten via internet

Samenkomsten Ameland

Onze erediensten bestaan uit een aantal vaste onderdelen. Welke dat zijn en in welke volgorde die worden gehouden staat beschreven in de liturgie.