De volgende activiteiten staan de komende tijd op het programma:

Aanvullingen voor de activiteiten of wijzigingen graag doorgeven aan scriba@blije.gkv.nl

 

Vrijdag 29 september – 19.00 uur – Startavond jeugd

Dinsdag 3 oktober – 20.00 uur – Gemeenteopbouw-project

Woensdag 4 oktober – 19.30 uur – Bijbelstudie over Psalm 22

Dinsdag 17 oktober – 20.00 uur – Gemeenteopbouw-project

Zaterdag 21 oktober – Wandelen met de seizoenen vanuit Holwerd

Vrijdagavond 27 oktober – greppel/spoketocht

Dinsdag 7 november – 20.00 uur – Gemeenteopbouw-project

Dinsdag 21 november – 20.00 uur – Gemeenteopbouw-project

Zaterdag 16 december – 19.00 uur – Advent sing-in

Zaterdag 13 januari – Wandelen met de seizoenen vanuit Ferwert

Zaterdag 14 april – Wandelen met de seizoenen vanuit Blije

Zaterdag 23 juni – Wandelen met de seizoenen vanuit Marrum