De volgende activiteiten staan de komende tijd op het programma:

Aanvullingen voor de activiteiten of wijzigingen graag doorgeven aan scriba@blije.gkv.nl

 

Zaterdag 16 december – 19.00 uur – Advent sing-in

Zaterdag 13 januari – Wandelen met de seizoenen vanuit Ferwert

Zaterdag 14 april – Wandelen met de seizoenen vanuit Blije

Zaterdag 23 juni – Wandelen met de seizoenen vanuit Marrum